Dakinspectie

Dakinspectie is een service van Lerox Dakwerken, losliggende nokvorsten, kapotte dakpannen, verouderde loodafwerkingen of verouderde schoorstenen, vaak constateert onze dakdekker gebreken of achterstallig onderhoud. Deze gebreken hebben vaak invloed op de totale staat van uw dak/dakconstructie. Met kleine reparaties en onderhoud kunt u onvoorziene dak lekkages en hoge kosten voorkomen.

Een dak boven ons hoofd we hebben het allemaal, dit belangrijkste onderdeel in ons leven word vaak vergeten. Vergeten in de zin van het zal wel goed zijn. Een dakinspectie geeft u inzicht in de staat en levensduur van uw dak. Zo komt u nooit voor verassingen te staan, wat vaak een hoop onnodige schade, hoge kosten en stress met zich mee brengt.
Laat uw dak één keer per jaar preventief controleren en heb inzicht in de staat van uw dak en verleng de levensduur. Wij brengen alle punten voor u in kaart zodat u van elk onderdeel en/of dakdeel de precieze staat en levensduur weet. Dit alles word altijd gerapporteerd en met u doorgenomen. Zo komt u nooit voor vervelende verassingen te staan en kan u zich eventueel voorbereiden op onderhoud.

 

 

Wat wordt er gecontroleerd?

Plat dakinspectie punten:

 • controleren hemelwater afvoeren
 • controleren dakbedekking
 • controleren dak doorvoeren/ontluchtingen
 • controleren naadverbindingen
 • controleren lichtkoepel en dakraam aansluitingen

Pannen dakinspectie punten:

 • controleren dakgoten en hemelwater afvoeren
 • controleren dakpannen
 • controleren nokvorsten
 • controleren schoorsteen en/of dak doorvoeren
 • controleren lood afwerkingen
 • controleren dakkapel

Rapportage

Middels een dakinspectie kunnen wij voor u vaststellen in welke staat alle onderdelen op u dak verkeren, wij zullen elk onderdeel of dak deel met grote zorg onder de loep nemen. Zien wij niet dak gerelateerde problemen, denk aan bouwkundige gebreken, dan nemen wij deze problemen mee in het rapport.

Waterafvoer speelt een hele belangrijke rol. Wanneer hemelwater door slecht afschot, verstoppingen van hemel water afvoeren of gebrek aan noodoverlopen niet goed kan worden afgevoerd, dan kan de dakconstructie het zwaar te voor duren krijgen met als grootste nachtmerrie dat het bezwijkt door de grote hoeveelheid hemelwater of sneeuw. Het tijdig signaleren en goed onderhoud aan u dak behoed u voor gevolgschade en onnodig hoge kosten. Een inspectie voorkomt dergelijke problemen en biedt inzicht in de samenstelling van uw dak, de staat van onderhoud en de verwachte resterende levensduur.